خدمات پیکولیا

1

طرح های سقف کشسان

طراحی اختصاصی جهت چاپ روی انواع پارچه کشسان

2

طرح های آسمان مجازی

طراحی اختصاصی جهت چاپ تایل و شیشه

3

طراحی پوستر و کاغذ دیواری

طراحی فایل های با کیفیت جهت چاپ پ.ستر و کاغذ دیواری

4

نقشه کشی با اتوکد

نقشه کشی اشکال و فضا های پیچیده جهت طراحی

5

ساخت آلبوم

ساخت آلبوم های اختصاصی با توجه به نیاز مشتریان

6

طراحی فایل وکتور و لوگو

طراحی فایل های وکتور برای چاپ های بسیار بزرگ

آمار پیکولیا

0

عکس سایت های معتبر

0

طراحی سفارشی

0

طرح آسمان مجازی

0

طرح سقف کشسان